Oikeudenkäynnit

Asianajajamme hoitavat oikeudenkäyntiasioita välimiesmenettelyissä ja tuomioistuimissa. Toimistollamme on mittava kokemus eri elinkeinonalojen kaupallisten riita-asioiden hoitamisesta.

Riidanratkaisun ensimmäinen vaihe on aina pyrkimys sovintoon. Edustamme päämiehiämme sovintoneuvotteluissa ja autamme arvioimaan sitä, onko sovinnon kautta saavutettavissa parempi lopputulos verrattuna mahdolliseen tuomioistuimen tai välimiesoikeuden päätökseen.

Ennen mahdollisen oikeudenkäynnin aloittamista käymme yhdessä asiakkaan kanssa lävitse juttuun liittyvät tosiseikat, intressit ja riskit. Mikäli katsomme, että oikeudenkäynnin aloittaminen ei ole asiakkaan edun mukaista, ilmoitamme tämän asiakkaalle.

Selvitämme asiakkaan puolesta mahdollisuudet saada oikeudenkäynnin kuluja korvatuksi asiakkaan oikeusturvavakuutuksesta tai valtion yleisen oikeusavun kautta.

Hoidamme toimeksiannot kustannustehokkaasti. Emme kokoa tarpeettoman isoa ja asiakkaalle kallista lakimiesryhmää hoitamaan toimeksiantoa. Useimmat oikeudenkäyntitehtävät soveltuvat yhden asianajajan hoidettaviksi. Erikseen sovittaessa ja asiakkaan edun niin vaatiessa asianajajamme voivat toimeksiantoa suorittaessaan kääntyä myös ulkopuolisten erityisasiantuntijoiden puoleen.