Vakuutusoikeus

Vakuutusoikeudelliset erimielisyydet liittyvät tyypillisesti kysymyksiin siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen suorittamaan vakuutuksen perusteella korvausta ja mikä on korvauksen suuruus.

Vakuutusasioissa voi syntyä riitaisuuksia esimerkiksi vakuutusehtojen tulkinnasta sekä vakuutusyhtiön ja vakuutetun tiedonantovelvollisuuksiin liittyvien velvoitteiden täyttämisestä.

Toimistomme edustaa asiakkaitaan henkilö-, esine-, vastuu- ja varallisuusvahinkoja koskevissa vakuutusasioissa. Vakuutusriidoissa ensisijaisena tavoitteena on sovinto, mutta sen lisäksi erimielisyys voidaan saattaa vakuutuslautakunnan tai mahdollisen muun riidanratkaisulautakunnan ratkaistavaksi tai viime kädessä käsitellä tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.