Välimiesmenettely

Välimiesmenettely on tuomioistuinprosessia muistuttava oikeudenkäyntitapa, joka perustuu kaupallisen sopimuksen sisältämään määräykseen välimiesmenettelyn käyttämisestä tai erikseen laadittuun välityssopimukseen. Tuomioistuimen tuomarien sijasta riidan ratkaisevat osapuolten tai välitysinstituutin valitsemat välimiehet, joita on käytännössä yksi tai kolme.

Asianosaisen oikeuksien turvaaminen välimiesmenettelyssä vaatii nimenomaan välimiesmenettelyyn erikoistuneita asianajajia. Toimistollamme on laaja kokemus päämiesten edustamisesta välimiesmenettelyissä ja välimiehenä toimimisesta.

Toimiston palvelut kattavat esimerkiksi kauppasopimuksia, yritysjärjestelyjä, osakassopimuksia, rakentamissopimuksia, vakuutussopimuksia, rahoitussopimuksia, yhteistyösopimuksia ja jakelusopimuksia koskevat välimiesmenettelyt sekä osakeyhtiölain mukaiset lunastusmenettelyt.