Yhtiöoikeus

Toimistomme avustaa ja neuvoo asiakkaitaan erilaisten yhtiöoikeudellisten ja asunto-osakeyhtiöoikeudellisten kysymysten suhteen. Toimistomme on muun muassa laatinut yhtiöjärjestyksiä ja osakassopimuksia sekä avustanut asiakkaitaan erilaisissa asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuuseen liittyvissä erimielisyyksissä. Avustamme asiakkaitamme myös yritys- ja liiketoimintakaupoissa ja muissa yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä sekä yhtiöiden hallinnointiin liittyvissä juridisissa kysymyksissä.