Mika Hemmo

Professori

  • Oikeustieteen kandidaatti 1989, lisensiaatti 1991 ja tohtori 1995, Helsingin yliopisto 
  • Professori, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 1999 –
  • Välimiesoikeuden puheenjohtaja, jäsen tai ainoa välimies kymmenissä kotimaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä mm. seuraavissa asiatyypeissä: yrityskauppa, osakassopimus, ohjelmistotoimitus, jakelusopimus, rakennusurakka, kone- ja laitetoimitus, irtaimen kauppa, vastuuvakuutus, jälleenvakuutus, johtajasopimus, kilpailukieltosopimus ja salassapitosopimus
  • Suomalainen Lakimiesyhdistys ry, hallituksen jäsen 1999 – 2007, puheenjohtaja 2008 – 2010
  • Arvopaperilautakunta, puheenjohtaja 2001 – 2008 ja 2011 – 2013
  • Vakuutuslautakunta, I jaoston puheenjohtaja 2000 – 2008
  • IT2010-johtoryhmän puheenjohtaja 2009 –

Teoksia:

Vahingonkorvauksen määräytymisestä sopimussuhteissa (1994), Vahingonkorvauksen sovittelu ja moderni korvausoikeus (1996), Sopimus ja delikti (1998), Pankkioikeus (2001), Sopimusoikeus I-III (2003-2005), Vahingonkorvausoikeus (2005), Vakuutusoikeus (2006, yhdessä Esko Hopun kanssa), Sopimustyypit (2009, yhdessä Heikki Halilan kanssa)
 
e-mail mika.hemmo@ryti-hemmo.fi
puh. (09) 669 585, fax (09) 629 041